Standart İşler

 


Anahtar teslimi inşaat

Otel, eğlence ve spor sektörlerinin yanı sıra sanayi, ofis ve konut projelerinde, projenin hazırlanmasından anahtar teslimine kadar farklı uzmanlıkların sahada yönetimi ile inşaat, tadilat ve restorasyon işlerinin gerçekleştirilmesi TEZULAŞ’ın ana faaliyet alanıdır.

Şirket, yetkinliği referanslarla kanıtlanmış kalifiye alt yüklenicilerle uzun dönemli işbirliği içerisindedir.

Anahtar teslimi danışmanlık
Daha önce gerçekleştirdiğimiz işler, kısa zaman dilimlerinde karmaşık projeleri gerçekleştirmedeki organizasyonel verimliliğimizin işaretidir.
Proje zaman akışının önemli aşamlarında müşteriden taslak ve nihai belgeler için onay alınır.

Mühendislik ve tasarım danışmanlığı
Mühendislik ve tasarım danışmanlığı, genellikle inşaat projesinin ön tasarım çalışmalarının onaylanmasından sonra başlar ve tüm inşaat hatalarının giderilmesinden sonra müşteriye  teslim edilmesiyle sona erer

Görevlendirme, Tezulaş’ın ve danışmanlarının bilgisini bir araya getirir.

İnşaat maliyet yönetimi konusunda teknik danışmanlık
Mühendisin görevi, mimar ile koordine olarak,  inşaat işlerinin optimizasyonu, ölçeklendirilmesi, tanılanması ve kontrolüdür.

Koordinasyon, planlama ve zamanlama.
Proje koordinasyonu, proje sahibine programın hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak için önemli bir görevdir.

Müşteri tarafından kendisine verilen sorumluluklara bağlı olarak, her zamanki Planlama ve zamanlama ataması, işlerin başlamasından önce, özellikle de görev, ön fizibilite çalışmalarında olduğu gibi uygulandığında, hizmetlere uzatılabilir.